คุณแม่ทุกคนควรรู้ “ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง” เกิดจากสาเหตุอะไร ? การตั้งครรภ์ที่มี ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง ภาวะใดๆ ก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได้ ทั้งในระหว่างตั้งครรภ์ ขณะคลอด หรือหลังคลอด จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 

คุณแม่ทุกคนควรรู้ “ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง” เกิดจากสาเหตุอะไร ?

เพื่อให้คุณแม่ทุกคนได้รู้จักข้อมูล เราจึงได้รวมเอา ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายและป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดภาวะครรภ์เสี่ยงสูง ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะครรภ์เสี่ยงสูง

 • ประวัติการตั้งครรภ์ครั้งก่อนมีปัญหา เช่น ครรภ์เป็นพิษ คลอดก่อนกำหนด คลอดทารกตัวเล็กหรือใหญ่ ผิดปกติ มีภาวะแท้งบ่อยๆ
 • ทารกพิการหรือเสียชีวิตในครรภ์
 • มีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน
 • ครรภ์แฝด
 • หญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 35 ปี
 • หญิงตั้งครรภ์สูงน้อยกว่า 140 ซม.
 • หญิงตั้งครรภ์น้ำหนักเกินปกติ
 • มีโรคประจำตัว เช่น SLE ต่อมไทรอยด์ โลหิตจาง โรคหัวใจ โรคติดเชื้อ เป็นต้น
 • มีเนื้องอกที่มดลูกหรือรังไข่ เลือดออกทางช่องคลอด หรือเคยผ่าตัดทางสูตินรีเวช
 • หมู่เลือด Rh negative
 • ใช้สารเสพติด ติดสุรา สูบบุหรี่
คุณแม่ทุกคนควรรู้ "ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง" เกิดจากสาเหตุอะไร ?

อันตรายจากภาวะครรภ์เสี่ยงสูง 

 • โลหิตจาง เพลีย เหนื่อยง่าย
 • ทารกโตช้าในครรภ์ เด็กตัวเล็กพัฒนาการไม่สมบูรณ์
 • พันธุกรรมหรือโครโมโซมทารกผิดปกติ และมีความพิการแต่กำเนิด
 • เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์
 • ความดันโลหิตสูง
 • ครรภ์เป็นพิษ
 • คลอดก่อนกำหนด

หากคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าข่ายภาวะครรภ์เสี่ยงสูง ควรเริ่มฝากครรภ์โดยเร็วกับสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เพื่อรับคำแนะนำ ปรึกษา และได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน ปลอดภัยทั้งแม่และลูก นอกจากนี้ การตรวจวินิจฉัยก็นับว่ามีความสำคัญ ได้แก่

 • การตรวจสุขภาพ และคัดกรองความเสี่ยงคุณแม่ตั้งครรภ์  
 • การตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โดยการดื่มน้ำตาลกลูโคส เพื่อเช็คระดับน้ำตาลในเลือดขณะตั้งครรภ์ 
 • เจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนด ส่วนมากแล้วจะไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด และมีโอกาสเกิดซ้ำในครรภ์ถัดไป แต่ปัจจุบันมีวิธีการทำนายการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดแต่รักษาได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่พบ ได้แก่ เคยมีประวัติคลอดก่อนกำหนด การติดเชื้อที่ปากมดลูก หรือในน้ำคร่ำ ครรภ์เป็นพิษ รกเกาะต่ำ หรือลอกตัวก่อนกำหนด ครรภ์แฝด เป็นต้น

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ เมื่อเราได้รู้กันแล้วว่า ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง มีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง เราก็จะสามารถรู้ได้แล้วว่าควรที่จะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไร เพื่อเป็นการป้องกันเริ่มแรกของเราเอง หวังว่าข้อมูลเหล่านนี้ จะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ทุกคนนะคะ

เคล็ดลับดูแลสุขภาพ ให้สดใสสมวัย การดุแลสุขภาพ ในแต่ละช่วงอายุวัย เราก้จะได้รู้ว่า เมื่อเราอยู่ในวัยนี้ เราควรที่จะมีแนวทางในการดูแลสุขภาพอย่างไร อีกทั้งหากเรามีแนวทาง ในการดูแลสุขภาพก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราด้วย

วัคซีนโควิด-19 ที่ใช้ในไทย  เนื่องจากทุกวันนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มากขึ้น ทำให้เราต่างต้อง เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส